Приятели, създадохме официална Фейсбук страница! В нея ще публикуваме новини за сайта, ще четем вашата критика, както и ще дискутираме интересни неща, свързани с мерената реч! Натиснете тук за да я посетите.

Рими на думата спомен

Едносрични

Двусрични

Трисрични

Многосрични